Loading...

Close

BİRLİĞİMİZ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Birliğimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Nisan 2024 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ün teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, SSİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Temel KOTİL ve OAİB Genel Sekreteri Musa DEMİR tarafından yapılan açılış konuşmaları ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilmiştir. Divanda; Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilançolar, Gelir-Gider Hesapları ve Denetim Kurulu Raporları kabul edilerek, Yönetim ve Denetim Kurulu ibra edilmiştir. Ayrıca 2024 yılı Bütçesi ve İş Programı görüşülerek uygun bulunmuştur.