Loading...

Close

Hakkımızda

Savunma ve Havacılık sektörü; Savunma ve güvenlik sistemleri, yazılım, kara, hava, deniz araçları ve bunların teçhizatı, elektronik harp sistemleri, destek sistemleri ve lojistik hizmetleri, Ar-Ge, mühendislik, imalat hizmetleri gibi pek çok alt faaliyet alanını kapsayan, ülkemiz açısından gelecek vadeden ve sürekli gelişim gösteren stratejik bir sektördür.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayi, yurt içi ürün geliştirme aşamasına gelmiş ve sistem entegrasyonu konusunda önemli bir alt yapı kazanmıştır. Yüksek katma değeri, Ar-Ge yatırımları ve istihdama katkısıyla ülke ekonomisinde önemli yeri olan Savunma ve Havacılık Sanayi sektörünü, uluslararası pazara entegre etmek ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için gerekli en temel adım sektör ihracatını artırmaktır.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla 2011 yılında 60 üye ile kurulan Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ), günümüzde 1.700’ün üzerindeki üye sayısı ile üstün kabiliyetli ve özgün tasarıma sahip çözümler üreten özel bir alanda faaliyetlerini sürdürmekte, sektör ihracatının istikrarlı bir şekilde büyümesine, her geçen yıl artan bir oranda katkı sağlamaktadır. 

Şüphesiz, Türk savunma ve havacılık sanayi her ülkede olduğu gibi ülkemizde de en üst düzeyde ve sektöre yön veren, maddi-manevi anlamda destekleyici politikalarla günümüze gelmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yüzde 80’lere varan oranlarda karşılayabilen bir sektör konumuna erişmiştir. Birliğimizin kuruluşu olan 2011 yılında 800 milyon dolar olan sektör ihracatı, 2023 yılı sonunda 5,5 milyar dolara ulaşmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin farklı ihtiyaçlar ve özelliklerine yönelik ve sistemlerimiz, global pazara sunulmakta olup, başlıca hedef pazarlarımız arasında Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu Ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği Üyeleri, Hazar Bölgesi Ülkeleri, Körfez Ülkeleri bulunmakla beraber, Uzakdoğu ve Afrika pazarlarında da etkinliğimiz giderek artmaktadır.

Haberler & Gelişmeler

Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nden son haberleri ve gelişmeleri görebilir, dilerseniz geçmiş tüm haberleri inceleyebilirsiniz.